Scientific committee

ŁUKANISZYN Marian, Politechnika Opolska – Przewodniczący Komitetu Naukowego
BANACH  Henryk,  Politechnika Lubelska
BERNATT Jakub, KOMEL
BYTNAR Andrzej, Instytut Energetyki
DĄBAŁA Konrad, Instytut Elektrotechniki
DEMENKO Andrzej, Politechnika Poznańska
GLINKA Tadeusz, Politechnika Śląska
GŁOWACZ Zygfryd, AGH
GOŁĘBIOWSKI Lech, Politechnika Rzeszowska
GORYCA Zbigniew, Politechnika Świętokrzyska
IDZIAK Paweł, Politechnika Poznańska
JAGIEŁA Mariusz, Politechnika Opolska
JARZYNA Wojciech, Politechnika Lubelska
KAMIŃSKI Grzegorz, Politechnika Warszawska
KAPŁON Andrzej, Politechnika Świętokrzyska
KAŹMIERKOWSKI Marian P., Instytut Elektrotechniki
KLUSZCZYŃSKI Krzysztof, Politechnika Śląska
KOMĘZA Krzysztof, Politechnika Łódzka
KORKOSZ Mariusz, Politechnika Rzeszowska
KOWALSKI Czesław, Politechnika Wrocławska
MALINOWSKI Mariusz, Politechnika Warszawska – przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE
NADOLSKI Roman, Politechnika Świętokrzyska
NOWAK Lech, Politechnika Poznańska
ORŁOWSKA-KOWALSKA Teresa, Polit. Wrocł.
PAŁKA Ryszard, Zachodniopomorski Uniw. Techn.
PASKO  Marian, Politechnika Śląska
PIETROWSKI Wojciech, Politechnika Poznańska
PROKOP Jan, Politechnika Rzeszowska
PRZYBOROWSKI Włodzimierz, Polit. Warszawska
RONKOWSKI Mieczysław, Politechnika Gdańska
SOBCZYK Tadeusz, Politechnika Krakowska
STASZEWSKI Paweł, Politechnika Warszawska
SYKULSKI Jan, University of Southampton
SZELĄG Wojciech, Politechnika Poznańska
SZYMANIEC Sławomir, Politechnika Opolska
SZYMCZAK Piotr, Zachodniopom. Uniw. Techn
ŚLIWIŃSKI Tadeusz,  Instytut Elektrotechniki
TOMCZUK Bronisław, Politechnika Opolska
WĘGIEL  Tomasz,  Politechnika Krakowska
WILK  Andrzej, Politechnika Gdańska
WITCZAK  Paweł, Politechnika Łódzka
ZAKRZEWSKI Kazimierz, Politechnika Łódzka
ZAWIRSKI Krzysztof, Politechnika Poznańska
ZAWILAK Jan, Politechnika Wrocławska
ŻYCKI Zdzisław, Instytut Elektrotechniki