Dla Uczestników

Ramowy Program SME 2017

Sesje Wykładowe i Posterowe Pon-Wt

Broszura PROGRAMME SME2017

Informacja o sposobie dojazdu do Nałęczowa – uaktualnienie

Artykuły należy przygotować w języku angielskim lub polskim (preferowany język angielski), według wzoru: sme2017_template_format

Artykuł należy przesłać w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc. Objętość artykułu nie może przekraczać 6-ciu stron, liczba stron powinna być parzysta.

Wszystkie nadesłane prace zostaną poddane ocenie przez co najmniej dwóch recenzentów (double blind). Pozytywnie zrecenzowane prace przygotowane w języku angielskim zostaną zgłoszone do umieszczenia w bazie IEEE Xplore.

Aby przesłać pełną wersję artykułu, kliknij tutaj, aby przejść do odpowiedniego formularza.

Zgłoszenie udziału

poprzez stronę internetową:  www.sme2017.pollub.pl (zakładka Rejestracja), lub

poprzez e-mail: sme2017@pollub.pl, lub

telefonicznie pod numerem +48 81 538 43 38 (mgr Agata Kołodziejczyk)

Terminy

31 marca 2017  Przesyłanie pełnych tekstów referatów – kliknij tutaj, aby przejść do odpowiedniego formularza

30 kwietnia 2017  Dodatkowy przedłużony termin przysyłania referatów

10 kwietnia 2017  Rozesłanie zawiadomień o zakwalifikowaniu referatu

25 kwietnia 2017  Wniesienie opłat konferencyjnych

Koszt uczestnictwa

  • wpłata do 25.04.2017r.:

1450 zł – pełna opłata,
1400 zł – opłata zniżkowa dla członków PTETiS, IEEE oraz SEP,
1200 zł – opłata zniżkowa dla doktorantów.

  • wpłata po 25.04.2017r.:

1500 zł – pełna opłata,
1450 zł – opłata zniżkowa dla członków PTETiS, IEEE oraz SEP,
1300 zł – opłata zniżkowa dla doktorantów.

Opłata obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie w dniach 18-21 czerwca 2017 r., materiały konferencyjne oraz  imprezy towarzyszące.
Opłata dodatkowa za kolejny referat wynosi 200 zł.
Dopłata za zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym wynosi 200 zł.

Sposób dokonania opłaty

Przelew na konto nr  97 1240 2382 1111 0010 7047 5738
Bank PEKAO S.A. III O/Lublin

PTETiS Oddzial Lubelski
ul. Nadbystrzycka 38A
20-618 Lublin
NIP: 526-17-23-697

W tytule przelewu prosimy podać imiona i nazwiska uczestników sympozjum, których dotyczy wpłata, oraz szczegóły odnośnie dodatkowych opłat (liczba dodatkowych referatów lub zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym).